1. HOME
  2. 実績・活動状況
  3. 信頼される市役所への活動
  4. 実績・活動状況

信頼される市役所への活動

信頼される市役所への活動

実績・活動状況

住民主体の行政運営と財政の健全化を実現したい